Research Service Core Labs

Contacts

Yunlong Liu, PhD 
Director of Center for Medical Genomics

Xiaoling Xuei, PhD
Research Professor of Biochemistry and Molecular Biology

Xi Rao, PhD
Project Manager

Hongyu Gao, PhD
Lead Bioinformatics Analyst
hongao@iu.edu
317 278-9657

Jun Wang
Research Associate
jw10@iu.edu
317 278-9744

Jun Li
Research Technician
lijun@iu.edu
317- 278-9744