Xin Zhang

Xin Zhang, PhD

Adjunct Professor of Medical & Molecular Genetics

Bio

Connect


xz4@iu.edu 


(317) 274-2240 


Medical & Molecular Genetics
IB 130 MMGE
Indianapolis, IN